مهمان ارجمند به سایت شرکت رفاه آوران گرمسار خوش آمدید ---------- با ما تماس بگیرید تا در امور نقشه برداری ( برداشت ، پیاده سازی ، توپوگرافی ،GPS ) و طراحی و ترسیم ( سایت پلان کارخانجات ، معماری و سازه ساختمانها)و محاسبه احجام خاکبرداری و خاکریزی و انجام صورت وضعیت پیمانکاران خدمت گذار شما باشیم

آخرین اخبار سایت

با توجه به آخرین تصمیم گیری هیئت رئیسه شرکت چنین تصمیم گیری گردید که کلیه خدمات شرکت در تمامی استان ها به انجام برسد و در صورت نیاز شعب جدید در سایر مناطق تأسیس گردد .

  

برخی از پروژه های انجام شده

مطالب تصادفی

تهيه نقشه نهايي و عملیات صحرائی

نتايج حاصل از يك پروژه نقشه برداري صحرايي بطور معمول به صورت يك شرح كامل از ترسيم مجدد نقشه صحرايي و يك گزارش توضيحي كتبي ارائه ميشود . نقشه هاي اوليه صحرايي را نيز بايد به عنوان مرجع نگهداري كرد . نقشه نهايي با نقشه صحرايي اختلاف دارد زيرا نقشه نهايي براي باردوم ترسيم شده است واطلاعات تفصيلي برداشت شده در صحرا تصحيح، ساده و تلفيق گرديده تا نقشه اي واضح تر و به سادگي قابل درك ارائه گردد . تعدادي از رخنمونها و بيشتر يادداشتهاي ليتولوژيكي برداشت شده اصلي ممكن است حذف شود ولي تا آنجا كه ممكن است بايد اطلاعات ساختماني بدون هيچ گونه تغييري نوشته شود . نكات عمده هر رخنمون ممكن است در روي نقشه نهايي نگهداري و يا حذف گردد كه اين كار به سليقه شخصي بستگي دارد، ولي در هر حالت درجه اطمينان حد ومرزها – آن طور كه با استفاده از خطوط ممتد تا بريده بريده اظهار مي شود ، بايد به دقت ارائه گردد .

روش عمومي :در اين جا فرض اين است كه كارهاي انجام شده در صحرا در روي قسمتهايي از يك نقشه مبنا شده است ، تا اين كه بتوان آنها را در ورقه اي مجزا براي كپي كردن جمع آوري نمود . از طرف ديگر اگر مشاهدات صحرايي هنوز بر روي كاغذهاي موجود درروي عكسهاي هوايي ثبت شده باشد ، آنگاه بايد با استفاده از يك سري عكس هوايي پياپي ( فتوموزائيك ) يك مبناي توپوگرافيك تهيه نمود . توجه داشته باشيد كه پيكانهاي موازي با شمال را رسم واز نقاط ثابت نقشه برداري ( نقاطي با ارتفاع مشخص ) به عنوان كنترلها استفاده كنيد. پيش از شروع به ترسيم نقشه نهايي بايد تصميماتي درمورد نحوه ارائه آن گرفته شود زيرا در روش تهيه آن مؤثر خواهد بود .

الف- آيا مقياس نقشه نهايي بايد همانند نقشه صحرايي باشد يا كاهش يابد ؟

كاهش مقياس به طريقه عكسبرداري و يا توسط يك دستگاه كاهش نوري بعد از انتقال اطلاعات از ورقه هاي صحرايي بر روي آن ( قبل از هر گونه رنگ آميزي ) انجام مي شود . به ياد داشته باشيد كه تمام شماره ها ، حروف ، نشانه ها و تزئينات به ميزان كافي بزرگ باشند ، تا پس از كاهش مقياس آنها خوانا بمانند .

ب- بررسي شود كه آيا يك يا چند نسخه از نقشه مورد نياز است. چنانچه فقط يك نسخه مورد نياز باشد، نقشه نهايي را ممكن است بوسيله ترسيم مستقيم از روي نقشه صحرايي و بر روي يك ورقه كاغذ مقاوم درست شود ( به فرض اين كه يك ميز ترسيم يا نقشه كشي در دسترس باشد ) ولي اگر چندين نسخه از نقشه مورد نياز باشد ، اولين نسخه را در روي كاغذ شفاف يا ورقه پلي استر يا پارچه كتاني مخصوص نگارش رسم مي كنند بطوري كه بتوان آن را به وسيله خطوط رنگي بار ديگر چاپ نمود:

ج- آيا نقشه اصلي حاوي تمام اطلاعات نقشه برداري مي باشد يا نقشه هاي جداگانه اي براي حل   نمونه ها، هيدروژئولوژي، توپوگرافي يا ساختماني ارائه خواهد شد؟ درنظر داشته باشيد كه يك نقشه ساختماني جداگانه مي تواند براي يك ناحيه پيچيده بسيار مفيد باشد ولي بدان معني نيست كه بايد اطلاعات اوليه ساختماني را از نقشه اصلي حذف نمود.

د- كاغذ شفاف روي نقشه اصلي را بدقت طراحي كنيد و به خاطر داشته باشيد كه علاوه بر خود نقشه به فضايي براي كليد ، نقشه محل ، مقاطع عرضي ، عنوان و يك حاشيه عريض ( در حدود 3 سانتي متر يا بيشتر ) نياز خواهد بود . در صورت امكان نقشه بايد طوري قرار گيرد كه شمال آن به طرف بالاي كاغذ باشد ولي اگر نقشه داراي شكل بدي باشد ، احتمالاً لازم خواهد بود كه جهات ديگري به كار رود.

هـ- بررسي كنيد كه چه مقدار از جزئيات توپوگرافيك را نقشه زمين شناسي بايد در بر داشته باشد . به عنوان راهنمايي بايد كه به قدر كافي اطلاعات توپوگرافي را نشان داد تا در صورت لزوم، زمين شناس ديگري تمام اشكال زمين شناسي نشان داده شده در روي نقشه را بتواند در روي زمين پيدا كند ولي اين اطلاعات بدان پايه نباشد كه راههاي داده هاي زمين شناسي را معلوم نكند. معمولاً نشان دادن جاده هاي اصلي، راههاي مهم ، چاهها ، روستاها ، آبراهه هاي اصلي ، قله كوهها و شكست يا شيب اصلي دامنه در اطراف    تپه ها مفيد است . همچنين اگر ناحيه داراي اشكال ژئومورفولوژيك جالبي باشد كه مايل به ثبت آنها هستيد ، بهترين راه حل اين مسأله ارائه يك نقشه ژئومورفولوژيك جداگانه است .

بعد از اجراي اين تصميمها ، انتقال جزئيات از نقشه صحرايي بر روي كاغذ لازم است. توپوگرافي حد و مرزها و نشانه ها را مي توان بطور مستقيم با جوهر علامت گذاري كرد . اما توجه داشته باشيد كه جهات دقيق نشانه هاي ساختماني در جاي خود ثبت باشد . چنانچه هر گونه ترديدي در اين باره وجود داشته باشد ، بهتر است كه براي ترسيم دوباره نشانه ها از نقاله استفاده كنيد . ابتدا اعداد و حروف را با مداد بر روي نقشه منتقل نماييد  و فقط هنگامي كه معلوم گرديد كه دقت كافي بكار رفته و در بهترين موقعيت قرار دارند و بسادگي قابل خواندن هستند آنها را با جوهر پر رنگ كنيد .

مرحله بعدي شامل تزئين با رنگ آميزي سازنداي مختلف ،افزودن يك كليد ، شبكه رفرانس ( مرجع )، مقياس، جهت شمال، مقطع يا مقاطع عرضي و نقشه محل مي باشد. هر يك از اين كارهاي اضافي نيز نيازي به بررسي دقيق دارد.

 

 

تزئين يا رنگ آميزي

هر سازند را بايد به طور واضح از سازنداي ديگر بوسيله تزئين يا رنگ مشخصي جدا كرد . اين كه بهتر باشد از رنگ يا تزئين استفاده شود ، به تعداد نسخه هاي مورد نياز و شيوه تكثير آن بستگي دارد. شك نيست كه يك نقشه رنگ شده خيلي جالبتر و درك آن ساده تر از نوعي است كه تنها داراي تزئين سياه و سفيد باشد و چنانچه فقط نسخه هاي اندكي از آن مورد نياز باشد يا تنها يك نقشه رنگي چاپ شده موجود باشد، آنگاه اين بهترين روش براي استفاده خواهد بود. براي رنگ آميزي بيرون زدگيها ، استفاده از مداد رنگي بسيار ساده تر از آبرنگ است ، چرا كه آبرنگ موجب چروكيده شدن كاغذ خواهد گرديد. مگر آنكه قبل از آن مرطوب و كشيده شده باشد. به هنگام رنگ آميزي از سايه روشن استفاده كنيد زيرا سايه هاي تيره زمين­شناسي و توپوگرافي را نامشخص مي كند، رنگهاي تيره را براي سازندهايي كه داراي كوچكترين بيرون زدگي هستند، اختصاص دهيد.

علاوه بر اين بايد كه رنگهاي قراردادن را دنبال كرد و به موجب آن براي مثال ، سنگ آهك معمولاً توسط سايه هاي آبي رنگ ماسه سنگها با رنگ زرد يا قهوه اي ،توده هاي نفوذي آذرين اسيدي به رنگ نارنجي يا قرمز و غيره نشان داده مي شوند . ممكن است با افزودن اعداد يا حروفي در روي رنگها تشخيص دقيقي از سازندا بدست آيد. در برخي نقشه ها يك رنگ مشابه را براي بيش از يك سازند به كار مي برند و سپس با افزودن تزئيناتي در روي اين رنگها آنها را از يكديگر جدا مي كنند . ممكن است نمونه هايي كه در مجله هاي مربوط به اين دانش منتشر شده است ، به دست آوريد . ممكن است آنها را با قلم سياه رسم كنيد يا اين كه از ورقه هاي چاپي تزئيني كه داراي چسبندگي هستند ، جدا كنيد. روش دوم تميزتر است ولي اگر نقشه زياد جابجا شود ، اين علائم بسادگي جدا ميشوند . درهر صورت نقشه هايي كه داراي اين گونه تزئينات هستند ، هرگز نبايد تا شوند .

ما 21 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم

امروز15
دیروز160
این ماه2729
مجموع376415


پشتیبانی سایت : کریمی

 

| + - | RTL - LTR
امام صادق علیه السلام : مَن ساءَ خُلُقُهُ عَذَّبَ نَفسَهُ؛ هر كه بد اخلاق باشد، خود را شكنجه دهد. گزیده تحف العقول، ح196
برای حمایت از ما امتیاز دهید